นกบนดอยหนาว เข้าหน้าหนาวแล้ว ได้เวลาพวกเรานักดูนกจะได้ไปเยือนยอดดอยสูงทางภาคเหนือ เพื่อเฝ้าดู เฝ้าถ่ายภาพนกสวย ๆ ทั้งนกประจำถิ่นและนกอพยพซึ่งอพยพเข้ามาในประเทศไทยในช่วงฤดูหนาว บนดอยสูงส่วนมากประกอบไปด้วยป่าสนเขา ป่าดิบเขา ป่าเบญจพรรณ มีนกหลายชนิดซึ่งจะพบได้เฉพาะบนดอยทางภาคเหนือ

มาดูกันว่าเราจะพบนกบนดอยหนาวตัวไหนบ้าง...

ไก่ฟ้าหางลายขวาง

เป็นหนึ่งในไก่ฟ้าที่สวยงามมาก นักดูนกทั้งไทยและเทศต่างฝันถึง อยากเห็นตัวจริงสักครั้ง

ในอดีตหาเจอตัวได้ค่อยข้างยากถึงยากมาก พบได้บนเชิงดอยหลวงเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันสามารถพบเห็นได้ง่ายและบ่อยขึ้น

พบเห็นได้ตามดอยสูงทางภาคเหนือ บริเวณสันเขา ป่าดิบเขา ป่าสนเขา

อ่านต่อ...ไก่ฟ้าหางลายขวาง...กระทาป่าไผ่

เป็นนกประจำถิ่น พบเห็นได้บ่อย ตามบริเวณสันเขา ป่าดิบเขา ป่าสนเขา ในระดับความสูงตั้งแต่ 1,200 เมตรขึ้นไป มักพบเป็นคู่หรือฝูงเล็ก ๆ

หัวค่อนข้างเล็ก หัวตา คิ้ว แก้มและคางสีครีม หัวและแถบคอสีน้ำตาลแดง พื้นขนที่ท้องสีดำเด่น

อ่านต่อ...กระทาป่าไผ่...

The brazilian hair bundles can be washed to keep the style and also it can get in lower prices. It is good for those who don't want to wear the human hair wigs every day, as they always go for synthetic wigs to add more style and also to try something new and to look different and it is also good to have different human hair extensions of different hair styles and color instead of going for some regular wig. Hair extensions are other yet very famous and brazilian hair uk accessories for women, as this is mostly used by the celebrities and models and it become very famous now a day's amongst the youngsters and also become a part of style symbol and wearable to emphasize the fashion of modernity. Ii can be used to add volume, add length, and add highlights and also a style to the human hair uk. Another thing to keep in mind is that; go for Remy hair, as this is the best hair extensions and also is used by maximum people.