น้อมถวายความอาลัยและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ชมรมอนุรักษ์นกแอนด์เนเจอร์