นกน่าสนใจ

นกเค้าใหญ่สีคล้ำ

นกเค้าขนาดใหญ่ในประเทศไทยพบได้หลายชนิดเช่น นกเค้าใหญ่พันธุ์เนปาล นกทึดทือพันธุ์เหนือ นกเค้าป่าสีน้ำตาล เป็นต้น

นกเค้าขนาดใหญ่ต้องการพื้นที่สำหรับหากินเป็นบริเวณกว้างและค่อนข้างเฉพาะเจาะจง พื้นที่เหล่านี้มักถูกลุกล้ำ ทำลายจากฝีมือมนุษย์ และยังถูกรบกวนโดยตรงจากการล่า ดักจับ ทำให้จำนวนลดน้อยลงมาก จนหาดูได้ค่อนข้างยาก

นกเค้าใหญ่สีคล้ำก็เป็นอีกชนิดหนึ่งที่หาดูได้ค่อนข้างยาก พื้นที่อาศัยมักเป็นบริเวณที่ราบป่าพรุที่ล้อมรอบด้วยป่าดิบ

อ่านรายละเอียด...

นกกระจาบ

นกกระจิบกระจาบมั่วปากตะกั่วชายชมพู
นกไส้นกกรอกดูจ้อแจ้อยู่พรูเพรียกไพร ฯ
กระจิบกระจาบน้อยน่าเอนดู
ปากตะกั่วชายชมพูแห่งห้อม
นกไส้กรอกดูฟูพองปีก
จอแจพรังพรั่งพร้อมเพรียกร้องในไพร ฯ

( กาพย์ห่อโคลง นิราศธารทองแดง )

อ่านต่อเรื่องนกกระจาบ...

วงศ์นกยาง (Ardeidae)

ในประเทศไทยสามารถพบนกยางได้หลายชนิด ตามแหล่งน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่ทำการเกษตร คนโดยทั่วไปจะเรียกนกชนิดนี้ซึ่งปรกติจะมีสึขาวว่า "นกยาง" แต่ในความเป็นจริง ในวงศ์นกยางมีหลายชนิดด้วยกัน

เฉพาะนกยางกรอกมี 3 ชนิด ได้แก่ ยางกรอกพันธุ์จีน ยางกรอกพันธุ์ชวา และยางกรอกพันธุ์อินเดีย ในชุดขนนอกฤดูผสมพันธุ์ทั้งสามชนิดดูเผิน ๆ จะคล้ายกัน

ขอเสนอให้เรามาค่อย ๆ ทำความรู้จักกับนกยางหลากหลายชนิด ต่อไปเมื่อพบเห็นนกยาง จะสามารถจำแนกชนิดได้ จะทำให้อยากรู้จักพวกมันมากขึ้น

อ่านต่อเรื่องนกยาง...