นกแอนด์เนเจอร์


นกกระรางหัวขวาน ( Hoopoe : Upupa epops) สัญลักษณ์ของชมรมนก แอนด์ เนเจอร์ ด้วยความสวยงามของหงอนบนหัวเวลาหุบและคลี่ ลายขาวดำบนหลังและปีก ในเวลาบินจะมองเห็นโดดเด่น ตัดกับสีน้ำตาลบนไหล่ หน้าอก และเรียวปากโค้งสีดำ บินไม่ค่อยเร็ว แต่เวลาบินมีจังหวะ ก่อนทีจะจับกิ่งไม้ หันมองซ้ายขวาอย่างระแวดระวังภัย

รังอยู่ในโพรงไม้ใกล้ ๆ กับพื้นดิน อาศัยอยู่ตามป่าละเมาะ ป่าโปร่ง หรือตามป่าเต็งรังทั่วไป สามารถพบเห็นได้ง่ายระหว่างเมืองกับป่า สง่างามเมื่อเวลาเดินและเกาะ สูงก็ได้ ต่ำก็ดี เป็นตัวเชื่อมระหว่างวิถีแห่งความเจริญกับธรรมชาติ อันเป็นบ่อเกิดแห่งสรรพสิ่งทั้งมวล

นับย้อนหลังไปประมาณปี 2510 มีชาวต่างประเทศที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ได้รวมตัวก่อตั้งชมรมดูนกขึ้นโดยใช้ชื่อว่า Bangkok Bird Club หรือชื่อภาษาไทยว่า “ชมรมดูนกกรุงเทพฯ” สมัยนั้นมีคุณ โจ พอลเลย์ เป็นประธาน ชมรม สมาชิกส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติ คนไทยมีบ้าง

ชมรมพาสมาชิกออกดูนกในธรรมชาติ ตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งใกล้และไกลตามความเหมาะสมเดือนละครั้ง โดยมีจุดนัดหมายกันทีหน้าโรงแรมเอราวัณ สี่แยกราชประสงค์ เวลาออกหกโมงเช้า เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวของสมาชิกเอง มีการประชุมกันทุกวันพฤหัสที่สองของเดือนที่สยามสมาคม ซอยอโศก ถนนสุขุมวิท

กิจกรรมการดูนกก็เริ่มเป็นที่รู้จักกันในหมู่คนไทยและเข้าเป็นสมาชิกเพิ่มมากขึ้น ประธานชมรมหมดวาระการทำงานในประเทศไทยและต้องเดินทางกลับต่างประเทศ จึงได้โอนกิจกรรมการดูนกให้ขึ้นอยู่กับนิยมไพรสมาคม ซึ่งในขณะนั้น นายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล เป็นเลขา ฯ อยู่ เมื่อปี 2515 เพื่อให้กิจกรรมได้คงอยู่และเผยแพร่เพื่องานอนุรักษ์ร่วมกับนิยมไพรสมาคม ควบคู่กันไป และได้เปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่มดูนกนิยมไพร โดยมีนายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล เป็นประธานชมรม

ย้ายการประชุมมาที่ตึกคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันและเวลาประชุมยังคงเหมือนเดิม คือทุกวันพฤหัสที่สองของเดือน เวลา19.00 น.ถึง 21.00 น

ไม่นานนักภารกิจของนิยมไพรสมาคมมีค่อนข้างมาก แต่ขาดบุคลากรทำงาน นายแพทย์บุญส่ง จึงพยายามผลักดันและจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาอีกกลุ่มหนึ่งเพื่อความคล่องตัวในการทำงาน คือจัดตั้งมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ขึ้นเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2526 และในเวลาไล่เลี่ยกันก็ผลักดันกลุ่มดูนกนิยมไพร ให้กลับมาเป็น ชมรมดูนกกรุงเทพฯ อีกครั้ง โดยมีคุณวิรัช จันทรัศมี เป็นประธานชมรมคนต่อมา

และในปัจจุบันชมรมดูนกกรุงเทพฯ หรือ Bangkok Bird Club ก็กลายมาเป็นสมาคมอนุรักษ์และธรรมชาติแห่งประเทศไทย และหนึ่งในสมาชิกทีเริ่มออกดูนกกับชมรมดูนกกรุงเทพฯ เมื่อปี 2515 เป็นต้นมาก็คือประธานชมรม นกแอนด์เนเจอร์ คนปัจจุบันนี้นั่นเอง

christian louboutin wien timberland schuhe ray ban wien pandora schmuck ralph lauren sale abercrombie and fitch wien louboutin wien michael kors wien oakley wien mbt schuhe abercrombie wien mbt wien Polo ralph lauren sale pandora wien timberland wien oakley sonnenbrillen ray ban sonnenbrillen michael kors taschen nike roshe run nike roshe run portugal oakley portugal

ชมรมนก แอนด์ เนเจอร์ ภายใต้สัญลักษณ์ของ นกหัวขวานกำลังบิน ได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2536 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการพักผ่อน คลายเครียด หลังจากการทำงานหนักตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยการสัมผัส เรียนรู้ เรื่องราวของธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องของนก นกที่โบยบินอยู่ในธรรมชาติ ทั่วทุกภาคของไทย และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

กิจกรรมดูนกในธรรมชาตินับได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากผู้คนทั่วไปค่อนข้างมาก โดยเฉพาะผู้คนที่อยู่ในวัยทำงาน วัยเด็ก เยาวชน วัยสูงอายุ เพราะเป็นกิจกรรมที่ได้ประโยชน์อย่างมาก สนุก เพลิดเพลิน และได้ความรู้ อีกทั้งเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ของชีวิตอีกทางหนึ่งได้เป็นอย่างดี

นกในประเทศไทย ซึ่งมีนกประจำถิ่น นกอพยพ ที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาผสมผสานระหว่างประจำถิ่นและอพยพ รวมกันแล้วมีไม่ต่ำกว่า 965 ชนิด ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ทั้งในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า วนอุทยานและป่าสงวน ตลอดจนห้วย หนอง บึง ต่าง ๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักที่ชมรมนก แอนด์ เนเจอร์ มีกำหนดการพาสมาชิกออกดูนกในสถานที่ต่าง ๆ ตลอดทั้งปี

นอกเหนือไปจากกิจกรรมการดูนก ก็ยังมีอีกหลายกิจกรรมแล้วแต่โอกาสจะอำนวย เช่น การวาดภาพในธรรมชาติ ซึ่งเป็นการวาดภาพจากธรรมชาติ ด้วยความรู้สึก ความนึกคิด อารมณ์และสีสันของธรรมชาติ หรืออาจจะเหนือธรรมชาติ ปราศจากกรอบทฤษฎี เหนือกฏเกณฑ์ใด ๆ ทั้งสิ้น ธรรมชาติเป็นต้นแบบและเป็นครูอยู่แล้ว

กิจกรรมการท่องเทียวเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้ได้สัมผัสกับกลิ่นไอของท้องถิ่นและบรรยากาศแห่งป่าเขาลำเนาไพร วิถีชีวิตชนบท การอบ นวดด้วยสมุนไพร ผักพื้นบ้านที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย การได้พูด ได้คุย ได้ทำกิจกรรมเบา ๆ ในบรรยากาศแห่งธรรมชาติที่บริสุทธิ์ ย่อมทำให้ร่างกายยืนยาวต่อไปได้อีก และกำลังเป็นที่นิยมของผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ผสมผสานระหว่างธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ในแต่ละท้องถิ่นและแต่ละฤดูกาล กิจกรรมเยาวชนกับการดูนก เยาวชนกับการวาดภาพธรรมชาติ หรือแม้แต่การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้กับสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดไปจนถึงครู อาจารย์ที่สนใจเรื่องของธรรมชาติทั้งระบบ ก็เป็นกิจกรรมของชมรมนกแอนด์เนเจอร์ ที่ได้วางเอาไว้ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่รักธรรมชาติได้มีโอกาสเลือกเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามความต้องการ

ชมรมนกแอนด์เนเจอร์ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าเป็นสมาชิก เพียงท่านแสดงความจำนงมายังชมรม ท่านก็จะได้เข้าเป็นสมาชิกได้ตามต้องการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ


กลับขึ้นด้านบน

moncler barcelona oakley frogskins baratas parajumpers madrid polo lacoste ghd baratas air max 90 blancas zapatos mbt nike huarache blancas new balance hombre duvetica madrid ray ban aviator polos lacoste ralph lauren outlet moncler madrid zapatillas nike nike air max thea baratas cazadoras belstaff nike free rn flyknit cinturon louis vuitton